Projekta “Industriālais mantojums” partneri tiekas jau piekto reizi

Sanāksmes pirmajā dienā, partneri tikās vienā no Rīgas reģiona vērienīgākajiem industriālā mantojuma objektiem – Aldara alus darbnīcā, kur visas dienas garumā notika projekta vadītāju un partneru sanāksme ar Uzraudzības darba grupas piedalīšanos.

 

Tikšanās laikā tika pārrunāta projekta ieviešana, īstenotās aktivitātes un aktualitātes. Katrs no partneriem prezentēja paveikto un sniedza visaptverošu pārskatu par tūrisma objekta attīstību, piesaistītajiem finanšu instrumentiem un nākotnes attīstības iespējām. Otrajā dienā partneriem bija iespēja piedalīties tematiskā seminārā par digitālā marketinga nozīmi tūrisma nozarē un klātienē apmeklēt vairākus projekta objektus, lai uzlabotu un attīstītu tūrisma objektu pārstāvju sadarbības tīklu.

 

 

Par projektu: Projekts “Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai” (Revival of Industrial heritage for tourism development) tiek realizēts Interreg Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmā 2014. - 2020. gadam. Projekta mērķis ir atdzīvināt industriālo mantojumu tūrisma attīstībai, veicinot izpratni par industriālā mantojuma vērtībām un nozīmi tūrisma piedāvājuma dažādošanai projekta reģionos, izveidojot sadarbības tīklu starp iesaistītajām pusēm tūrisma un industriālā mantojuma sfērā, kā arī veidot sadarbību ar Eiropas Industriālā mantojuma tīkliem, attīstot industriālā mantojuma objektus par pievilcīgām tūrisma vietām, kas atbilst ceļotāju vajadzībām, kā arī reklamējot industriālā mantojuma tūrisma vietas ārvalstu un vietējiem ceļotājiem.

 

Šis dokuments atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.