Objektid

Raudteepärand
Riiast vaid mõneteistkümne kilomeetri kaugusel asub turbatööstuslinn Baloži. Liivadüünide ja turbaväljade vahele rajasid sakslased II maailmasõja ajal turbatehase ja selle ümber kerkis asula.

Baloži raudtee on entusiastide taastatav kitsarööpmeline raudteelõik koosveeremipargiga, millest sõidukõlblikuks on jõutud muuta 1,1kilomeetrine lõik. Raudtee külastamine tuleb enne kokku leppida, sest töötavasse turbatehasesse on sissepääs piiratud.

Külastajatele tutvustatakse vanu vedureid-vaguneid ning viiakse nad kauni kasemetsa vahel kulgevat raudteed pidi turbaväljadele, et näidata loodus- ja tööstuskeskkonna põimumist. Turvas on taastuv maavara. Turbatehas ja entusiastid teevad koostööd turbavaru heaperemehelikuks kasutamiseks, varu taastumiseks, turbatootmise ja sellele järgnevate protsesside tutvustamiseks.

Baloži kitsarööpmeline raudtee oli Riia külje all asuva turbatööstuse teenindusraudtee, mis viis turvast väljadelt tehaseni ja sealt Riia–Jelgava raudteeliinile jäävasse Baloži jaama, kust laadung juba omakorda edasi liikus. Raudteelõigu kogupikkus oli 28 kilomeetrit.

Turba kaevandamisel on raudtee ainus võimalus iga ilmaga turvast vedada.
Virtual tuur