Kontakti

Latvija

Rīgas plānošanas reģions

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 18, Rīga, LV-1050, Latvija

+371 67226430

http://rpr.gov.lv/

Kurzemes plānošanas reģions

Valguma iela 4a, Rīga, LV 1048, Latvija

+371 67331492

http://www.kurzemesregions.lv/

Vidzemes plānošanas reģions

Jāņa Poruka iela 8, 108 kabinets, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, Latvija

+371 64116014

http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi

Igaunija

Rietumigaunijas tūrisma asociācija

Jaama 1, 90302 Lihula, Lääne apriņķis, Igaunija

+372 58551811

https://www.westestonia.ee/en/

Valgas apriņķa Attīstības aģentūra

Kesk iela 11, Valga, Igaunija

+372 7679800

http://www.arenguagentuur.ee/

Projekts ESTLAT7„Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai” (Revival of Industrial heritage for tourism development) tika realizēts Interreg Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmā 2014. - 2020. gadam.

Projekta mērķis bija atdzīvināt industriālo mantojumu tūrisma attīstībai,
1) veicinot izpratni par industriālā mantojuma vērtībām un nozīmi tūrisma piedāvājuma dažādošanai projekta reģionos;
2) izveidot sadarbības tīklu starp iesaistītajām pusēm tūrisma un industriālā mantojuma sfērā, kā arī veidot sadarbību ar Eiropas Industriālā mantojuma tīkliem;
3) attīstot industriālā mantojuma objektus par pievilcīgām tūrisma vietām, kas atbilst ceļotāju vajadzībām;
4) reklamējot industriālā mantojuma tūrisma vietas ārvalstu un vietējiem ceļotājiem.
 
Projektā notika šādas aktivitātes:
1) Izveidota sadarbību starp industriālā mantojuma īpašniekiem/apsaimniekotājiem un tūrisma attīstības plānotājiem ar mērķi izmantot efektīvāk industriālā mantojuma resursu daudzveidīga tūrisma piedāvājuma izveidei;
2) Pārņemta labā prakse un pieredze industriālā mantojuma apsaimniekošanā un tūrisma izmantošanā no Starptautiskiem un Eiropas industriālā mantojuma tīkliem, veidojot kontaktus un organizējot pieredzes apmaiņas vizīti un organizējot apmācības tūrisma uzņēmējiem;
3) Pilnveidoti industriālā mantojuma objektus atbilstoši ceļotāju interesēm un vajadzībām (atraktīvu programmu un ekskursija izstrāde, radošo darbnīcu izveide, izglītojošu ekspozīciju sagatavošana u.c.). Projektā plānota 25 objektu pilnveide (8 bij. ražotnes, 5 dzirnavas un bij. elektrības ražotnes, 3 ūdenstorņi, 5 objekti, kas saitīti ar seno dzelzceļu, 4 bākas, kopumā 13 objekti Latvijā un 12 objekti Igaunijā)
4) Ieviestas mārketinga aktivitātes, lai piesaistītu speciālo un vispārējo interešu vietējos un ārvalstu  ceļotājus – “Stāstu izveide”, Industriālā mantojuma imidža brošūra,  pasākuma “Industriālā mantojuma nedēļas nogale” organizēšana, informējošas tūres ienākošā tūrisma aģentūrām, dalības tūrisma izstādēs un informācijas sagatavošana internetam.
 

Projekta rezultāti:
1) Veicināta industriālā mantojuma iekļaušana tūrisma apritē, tādā veidā dažādojot tūrisma piedāvājumu projekta reģionos – Kurzemē, Vidzemē, Rīgas reģionā, Dienvid- un Rietumigaunijā;
2) Pārņemta labā prakse no Starptautiskiem un Eiropas sadarbības tīkliem par industriālā mantojuma saglabāšanu un efektīvu izmantošanu tūrismā – 1 pieredzes apmaiņas vizīte, 5 apmācību pasākumi, Praktiska Rokasgrāmata;
3) Uzlaboti un pilnveidoti 26 industriālā mantojuma objekti, padarot tos par pievilcīgiem tūrisma objektiem;
4) Izstrādāti 5 “tematiski un atraktīvi stāsti” (par bij. ražotnēm, ūdensdzirnavām, elektrības stacijām, ūdenstorņiem, bij. dzelzceļa līnijām un dzelzceļa stacijām, bākām), lai pievērstu ceļotāju uzmanību un veicinātu tos iegriezties industriālā mantojuma objektos;
5) Ieviestas mārketinga aktivitātes.

Projektā kopumā iesaistīti 30 partneri.

Vadošais partneris:

1. Kurzemes plānošanas reģions

Projekta partneri:

2. Rīgas plānošanas reģions

3. Rietumigaunijas tūrisma asociācija

4. Vidzemes plānošanas reģions

5. Valgas apriņķa Attīstības aģentūra

6. NVO Alatskivi dabas centrs

7. NVO Altveski

8. AS Räpina papīrfabrika

9. AS Generaator

10. NVO Hellenurmes ūdensdzirnavu muzejs

11. SIA Limbažu tīne

12. Jaunpils novada dome

13. Ķekavas novada dome

14. SIA Saule Bīriņu pils

15. SIA Rideļu dzirnavas

16. Ventspils brīvostas pārvalde

17. Biedrība "Airītes stacija"

18. Aizputes novada dome

19. Kuldīgas novada pašvaldība

20. SIA Vilnas fabrika (izstājās)

21. Līgatnes novada dome

22. SIA Ķoņu dzirnavas

23. Kocēnu novada dome

24. SIA Gulbenes – Alūksnes bānītis

25. Lääne-Nigula administrācija

26. NVO Igaunijas bāku asociācija

27. SIA Limex

28. Nodibinājums Haapsalu un Laanemaa muzeji

29. NVO Igaunijas Kūdras muzejs

31. NVO Sorve bāka

Projekta „Industriālais mantojums” īstenošanas laiks ir no 01.05.2017. līdz 31.08.2019.

Kopējais projektā plānotais ieguldījums ir 1 143 135 EUR, no kura  971 665,09 EUR ir INTERREG Igaunijas - Latvijas programmas līdzekļi un 171 470,31 EUR projekta partneru ieguldījums.


Projekta mājaslapa https://www.industrialheritage.travel/

Informācija FB: https://www.facebook.com/industrialheritagefortourism/
Projekta mājaslapa EstLat:
https://estlat.eu/en/estlat-results/industrial-heritage.html
Projekta mākas lapa KPR: http://www.kurzemesregions.lv/projekti/Igaunijas_-_Latvijas_programma/Industrialais_mantojums

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.