Jaunumi

600 mm dzelzceļš Sēlijā ir nozīmīga Latvijas industriālā kultūras mantojuma daļa I pasaules kara laikā. Pētnieku grupas mērķis bija ne tikai izzināt Sēlijas 600 mm dzelzceļa būvniecības gaitu, ekspluatācijas mērķus un ietekmi reģiona attīstībā, analizējot to iespējami plaši gan no tematiskā, gan no hronoloģiskā viedokļa un vietumis iekļaujot teritoriāli plašā areālā, ko nosaka šī dzelzceļa kā daļas no I pasaules kara militārās infrastruktūras raksturs, bet arī iegūt pēc iespējas precīzāku informāciju par dzelzceļa trašu izvietojumu dabā, izmantojot zemes virsmas aerolāzerskenēšanas jeb LiDAR (Light Detection and Ranging) datu kopumu. Pētnieki Toms Altbergs (Mg. ing., VAS “Latvijas dzelzceļš” industriālā mantojuma eksperts), Kārlis Dambītis (Dr. hist., Latvijas Okupācijas muzeja vēsturnieks ), Aivars Markots (Dr. geol., Latvijas Universitātes docents) un Ilze Freiberga (Mg. hist., Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcijas un izstāžu kuratore)
lasīt vairāk
Piecas nedēļas nogales septembrī un oktobrī apmeklētājiem būs pieejami unikāli industriālā mantojuma objekti Latvijā un Igaunijā. Daži no tiem ikdienā nav pieejami. Ērtības labad visi objekti ir apvienoti piecos maršrutos pa reģioniem - Vidzeme, Kurzeme, Rīgas reģions, kā arī Rietumu un Dienvidigaunija. Maršutā iekļautas bākas, dzirnavas, hidroelektrostacijas, ūdenstorņi un dzelzceļu objekti.
lasīt vairāk
Vasaras laikā Kurzemē atjaunoti un apmeklētājiem atvērti trīs neparasti tūrisma galamērķi. Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Industriālais mantojums” ietvaros Aizputes ūdenstornis pārtapis par skatu torni, Dzelzceļa stacijā “Airītes” atklātas uzgaidāmā telpa, kases telpa un neliela ekspozīcija, savukārt Ovišu bāka Ventspilī piedāvā jaunu interaktīvu ekspozīciju.
lasīt vairāk
Šī gada 29. novembrī 18 tūrisma uzņēmējiem tika pasniegtas kultūras zīmes „Latviskais mantojums” kā pateicība par līdz šim paveikto kultūras mantojuma kopšanā un daudzināšanā. Kultūras zīmju “Latviskais mantojums” saņēmēju vidū ir arī divi sadarbības tīkla “Industriālais mantojums tūrismam” objekti: Pāces vilnas pārstrādes fabrika - par vilnas pārstrādes amata uzturēšanu un daudzināšanu - un „Rideļu dzirnavas” - par dzirnavu materiālā mantojuma saglabāšanu un amatu prasmju daudzināšanu. Sadarbības tīkls ir Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Industriālais mantojums tūrisma attīstībai” rezultāts.
lasīt vairāk