Interaktīvā karte

Interaktīvā kartē var ērti un uzskatāmi aplūkot Latvijas un Igaunijas industriālā mantojuma objektus, kas iesaistījušies projekta “ Industriālais mantojums tūrismam” īstenošanā. Šeit vienkopus pieejama saistoša informācija par objektiem, kas atvērti apmeklētājiem un piedāvā īpašas ekskursijas, aizraujošas ekspozīcijas un citas izzinošas aktivitātes. Kartē pieejama informācija par objektu precīzu atrašanās vietu, to apraksts un fotogalerijas. Vairumam objektu pieejamas arī vairākās virtuālās tūres, kas ļaus vēl plašāk iepazīt šīs apskates vietas piedāvājumu.
Atvērt PDF

Industriālais mantojums

Industriālais mantojums ir mūsu kultūras mantojuma daļa, tas liecina par industriālo tehnoloģiju attīstību, darba paņēmienu un darba apstākļu izmaiņām un palīdz plašāk izprast sabiedrības attīstību un vēsturi. Senākais saglabātais industriālais mantojums Igaunijā un Latvijā veidojies jau 18. gadsimtā, kad Igaunija un Latvija atradās Krievijas impērijas ietekmē un lielrūpniecība un zemes īpašumi ar īpašām tiesībām bija nonākuši baltvācu aristokrātijas rokās. Laukos tiesības un iespējas nodarboties ar uzņēmējdarbību bija muižnieku un pilsētās - ģilžu un cunftu rokās.

Mūsdienās industriālo mantojumu veido vēsturiskās rūpnīcas, ūdenstorņi un bākas, dzirnavas, dzelzceļi, kā arī saistītā apbūve un vēsturiskie dokumenti.

Industriālā mantojuma tūrisms ir augoša tendence un laba iespēja, lai saglabātu un iepazītos ar senām industriālajām ēkām, tehniku un tās izmantošanai nepieciešamajām iemaņām.

Ziņas un jaunumi

Airītes stacijai tagad arī Lielais Jēkabs 2022

16. septembrī Ventspils koncertzālē “Latvija” Kurzemes tūrisma uzņēmējiem un tūrisma nozares speciālistiem tika pasniegtas tūrisma gada balvas “Lielais Jēkabs 2022” svinīgās pasniegšanas ceremonijā....

lasīt vairāk

Monogrāfija par 600 mm dzelzceļu Sēlijā I pasaules kara laikā

600 mm dzelzceļš Sēlijā ir nozīmīga Latvijas industriālā kultūras mantojuma daļa I pasaules kara laikā. Pētnieku grupas mērķis bija ne tikai izzināt Sēlijas 600 mm dzelzceļa būvniecības gaitu, ekspluatācijas mērķus un ietekmi reģiona attīstībā, analizējot to iespējami plaši gan no tematiskā, gan no hronoloģiskā viedokļa un vietumis iekļaujot teritoriāli plašā areālā, ko nosaka šī dzelzceļa kā daļas no I pasaules kara militārās infrastruktūras raksturs, bet arī iegūt pēc iespējas precīzāku informāciju par dzelzceļa trašu izvietojumu dabā, izmantojot zemes virsmas aerolāzerskenēšanas jeb LiDAR (Light Detection and Ranging) datu kopumu. Pētnieki Toms Altbergs (Mg. ing., VAS “Latvijas dzelzceļš” industriālā mantojuma eksperts), Kārlis Dambītis (Dr. hist., Latvijas Okupācijas muzeja vēsturnieks ), Aivars Markots (Dr. geol., Latvijas Universitātes docents) un Ilze Freiberga (Mg. hist., Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcijas un izstāžu kuratore)...

lasīt vairāk
Apskatīt visus