Izdots unikāls Industriālā mantojuma tūrisma ceļvedis

Tuvojoties Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Industriālais mantojums” noslēgumam, izdots unikāls ceļvedis par industriālā mantojuma objektiem Igaunijā un Latvijā, kurā apkopoti vairāk nekā 60 apskates objektu apraksti un fotogrāfijas.

Neskatoties uz Industriālā mantojuma būtisko nozīmi vēsturiskajā attīstībā un mūsdienu iespējām to izmantot tūrismā, līdz šim brīdim vienuviet nebija pieejama tik plaša informācija par dažādiem tematiskajiem industriālā mantojuma objektiem, kas atvērti apskatei un piedāvā saistošas izziņas un izklaides iespējas.

“Industriālā mantojuma tūrisms ir strauji augoša tendence un laba iespēja, lai saglabātu un iepazītos ar senām industriālajām ēkām, tehniku un tās izmantošanai nepieciešamajām iemaņām”, teikts izdevuma priekšvārdā.

Informācija par objektiem ceļvedī apkopota 5 tematiskās sadaļās – rūpnīcas, dzirnavas, dzelzceļa mantojums, ūdenstorņi un bākas, katrā no tām sniedzot īsu ieskatu jomas attīstībā.

Ceļvedi papildina arī uzskatāma karte, kas ceļotājiem atvieglos maršrutu sastādīšanu un informēs par tuvumā esošajiem citiem apskates objektiem.

Šī ir viena no projekta ietvaros īstenotajām marketinga aktivitātēm, lai pievērstu speciālo un vispārējo interešu vietējo un ārvalstu ceļotāju uzmanību un veicinātu tos iegriezties industriālā mantojuma objektos.

Kā mūsdienīgs un inovatīvs risinājums vērtējams papildinātās realitātes iespēja, kas, lejuplādējot aplikāciju GemAR, izdevumā ievietotajām fotogrāfijām ļauj “atdzīvoties” un lasītājam viedierīcē ļauj vērot aizraujošus video stāstus.

Ceļveži izdoti 10 000 eksemplāros, kas jau šobrīd pieejami visos projektā iesaistītajos tūrisma objektos, papildus tos plānots izvietot arī tūrisma informācijas centros, bibliotēkās, plānošanas reģionu birojos, kā arī vairākās izglītības iestādēs.

Projekta īstenotāji cer, ka sagatavotais materiāls būs kā iedvesmojošs pirmais solis, lai turpinātu apzināt industriālā mantojuma tēmu un tā nozīmi gan pagātnē, gan nākotnē jau daudz plašākā mērogā un mudinātu ikvienu klātienē apmeklēt kādu no tūrisma objektiem.

 

TŪRISMA CEĻVEDIS “INDUSTRIĀLAIS MANTOJUMS TŪRISMAM”  -  ENG, EE, LV, RU

INDUSTRIĀLĀ MANTOJUMA TŪRISMA OBJEKTU KARTE – ENG, EE, LV, RU

 

Projekts ESTLAT7„Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai” (Revival of Industrial heritage for tourism development) tiek realizēts Interreg Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmā 2014. - 2020. gadam.

 

 Papildu informācija par projektu pieejama:

FB - https://www.facebook.com/industrialheritagefortourism/

YT - https://www.youtube.com/channel/UC6haTXsbz3aLX4XagCT0jfw

EstLat mājas lapā - https://estlat.eu/en/estlat-results/industrial-heritage.html

 

 

Šis raksts atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Informāciju sagatavoja Edīte Pūķe, Rīgas plānošanas reģiona projekta "Industriālais mantojums" marketinga speciāliste, edite.puke@rpr.gov.lv