Objekti

Dzelzceļš
Cēres stacija atvērta līdz ar dzelzceļa atklāšanu šajā posmā. Kādreiz šajā stacijā tika iekrauti 10% no Ventspils ostas kokmateriālu apgrozījuma.
1921. gadā tā pārdēvēta par Kandavu, lai gan attālums no stacijas līdz pašai pilsētai ir visai liels. Labi aglabājusies sākotnējā stacijas ēka.