Objekti

Rūpnīca
Hījumā centrs Kerdla ir ieguvis savu nosaukumu no maza zviedru ciema, taču par pilsētu tas izveidojies, pateicoties vadmalas fabrikai, kuru 1829. gadā šeit uzbūvēja baroni Ungerni-Šternbergi. Vienlaikus tas bija viens no pirmajiem lielajiem tekstila uzņēmumiem Igaunijas teritorijā un tam bija svarīga loma vēl 20. gadsimta sākumā. Fabrika gāja bojā 2. Pasaules kara laikā.
Fabrikas ciemats bija rūpīgi izplānots, par paraugu ņemot no Anglijas.
1844. gadā fabrikas strādniekiem sāka dalīt zemesgabalus un dot aizdevumus dzīvojamo ēku būvniecībai.
Pie fabrikas laukuma (bijušais fabrikas pagalms) atrodas kādreizējās meistaru mājas: vienstāva koka ēkas ar lieliem dārziem un vairāk nekā 60 metrus gara koka ēka, kas savulaik bija fabrikas direktora dzīvojamā ēka. Tagad šeit izvietots Hījumā muzejs, kura pamatekspozīcija sniedz ieskatu vadmalas fabrikas strādnieku un kungu dzīvē.
Muzejā var izmēģināt savus spēkus, atbildot uz jautājumiem, kas saistīti ar fabrikas dzīvi un vēsturi, vai izejot vadmalas fabrikas strādniekam nepieciešamo iemaņu un zināšanu pārbaudi, kam nepieciešamas pat komandas darba iemaņas.
Virtuālā tūre