Objekti

Rūpnīca
Enerģētikas muzeja pastāvīgā ekspozīcija un izstādes atrodas vietā, kur meklējami Latvijas vienotās energosistēmas pirmsākumi – Ķegumā, Daugavas kreisajā krastā līdzās Ķeguma hidroelektrostacijai.

Ekspozīcija “Elektroenerģētikas attīstība Latvijā” sniedz ieskatu Latvijas elektroenerģētikas vēsturē – elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales attīstībā, ļauj iepazīt tehnoloģiju vēstures liecības, Ķeguma un Pļaviņu HES turbīnas, dažādas brīvgaisa komutācijas iekārtas un citus industriālā mantojuma priekšmetus.

Enerģētikas muzeja krātuves atrodas Rīgā, Andrejsalā, arhitekta Karla Felsko (1844−1919) projektētajā ēkā. Krātuvēs glabājas plašs enerģētikas mantojums. Šeit klātienē var iepazīties gan ar Eduarda Krauca (1898−1977) stiklaplašu fotonegatīvu kolekcijas par Ķeguma spēkstacijas būvgaitu oriģināliem, gan apskatīt daudzveidīgus elektromontieru darbarīkus, kāpšļus, drošības jostas, ķiveres, dažādas mērierīces un elektroenerģijas skaitītājus.
Virtuālā tūre