Objekti

Bāka
Ragaciema bākas augstums ir 30m un tā ir datēta ar 1960.gadu. 1999.gadā bāka tika rekonstruēta.