Objekti

Bāka
Sīkragciema bāka atrodas Talsu novada Sīkragciemā. 27m augstā bāka ir celta 1956.gadā.
Gaišo plākšņu klājums bākai tika atjaunots 2010.gadā un klāj turpat pusi no bākas augšdaļas